Sub-categories
Matematica si Informatica
Module generale


  • Cursul a fost elaborat in cadrul proiectului 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP de consolidare a capacităților din cadrul programului ERASMUS+ "Crearea E-rețelei moldovenești pentru promovarea e-instruirii în formarea profesională continuă" (TEACH ME).


  • Cursul a fost elaborat in cadrul proiectului 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP de consolidare a capacităților din cadrul programului ERASMUS+ "Crearea E-rețelei moldovenești pentru promovarea e-instruirii în formarea profesională continuă" (TEACH ME).
    Cursul este destinat cadrelor didactice şi este prevăzut pentru 75 de ore contact direct și 225 de ore lucru individual.
  • Cursul "Didactica Chimiei, Biologiei, Fizicii" este unul de instruire mixtă (Blended Learning - BL) și reprezintă o combinație a celor două abordări: instuire tradițională (face-to-face) cu cea la distanță (e-learning), amplificând avantajele ambelor abordări pentru o dezvoltare eficientă a competențelor profesionale ale cadrelor didactice (chimia, biologia, fizica ) atat celor care predau în clasele gimnazilae, cat și în cele liceale, inclusiv în învățământul vocațional. Competenţele profesionale specifice vizate de prezentul curs: • Competenţa epistemologică. (Conținuturi noi, de pildă: Utilizarea RED ( resurselor educaționale deschise ) în predarea, învățarea, evaluarea chimiei, tehnologii didatice noi ( LSDGC, cadrul ERRE, dezbateri ) • Competenţa managerială. (Proiectarea demersului didactic la chimie în conformitate cu cerințele curriculare, necesitățile de dezvoltare ale elevilor, inclusiv modulară, organizarea creativă și calitativă a demersului de predare-învăţare la chimie • Competenţa comunicativă. (inclusiv prin intemediul TIC, și la distanță) • Competenţa de investigare. (Evaluarea randamentului didactic la chimie, biologie, fizicâ, cercetarea didactică, experimentul didactic ) • Competenţa metacognitivă. (Autoevaluarea didactica ) Cursul deasemenea se poate adresa și studenților cu frecvență la zi și redusă a specializării date.
    Cursul este destinat cadrelor didactice ariei curriculare "Matematică și științe - CHIMIA, BIOLOGIA, FiZICA"şi este prevăzut pentru 20 de ore contact direct și 280 de ore lucru individual la distanță.